Ochranowske hesło tuteho lěta:

Jezus Chrystus praji: Teho, kiž ke mni přińdźe, njewustorču.

Jan 6,37

Hrono měsaca:

Sadź mje jako pječat na swoju wutrobu, jako pječat na swoju ruku. Přetož lubosć je sylna kaž smjerć. (Wys 8,6)


Ochranowske hesło za srjedu, 29. junija/smažnika 2022, rěka:

Die Herrnhuter Losung und der Lehrtext für den heutigen Tag lauten:

Sym wam předpołožił žiwjenje a smjerć, žohnowanje a zakleće, zo by sej ty wubrał žiwjenje.

5 Mójz 30,19

To je wěčne žiwjenje, zo bychu tebje póznali, kiž sy sam prawy Bóh, a Jezusa Chrystusa, kotrehož sy pósłał.

Jan 17,3

Bibliske čitanja na dźensniši dźeń: Mk 1,40–45 + Sud 9,50–57